מתנ”ס גרמנוב 

מתנ”ס גרמנוב

ראשי
מתנ"ס גרמנוב, יבנה
 
שנות חייו הראשונים של הילד הן התקופה בה התפתחותו בכל התחומים משמעותיים ביותר לאופן תפקודו כמבוגר.
מה שהוטמע אצל האדם בינקותו ילווה אותו כל חייו.
 
 
רכזת: מיכל בריג
 
חוגים

 

לוח ארועים