בית חב”ד 

בית חב”ד

ראשי
מנהל בית חב"ד יבנה ושליח הרבי:
הרב יוסף יצחק לרר
 

לוח ארועים